Baanbeampte Diens Rooster

Published on 07 November 2017

Maand 1, 4, 7 & 10

Maand 2, 5, 8 & 11

Maand 3, 6 & 9

Thys Fourie 

Darryl van Smaalen Danie van der Nest

Hansie Lerm

Russel Liebel

Willie Cloete

Su-Mari Swanepoel

Jan Taljaard

Danie Nieuwoudt

Paridon Winters

Nico Rautenbach

SC Winters

Philip Marais

Jacques Kriek

Petrus Swart

 

Skietbaan Reëls & Bevele

Published on 12 April 2017

SKIETBAAN REëlS & STANDAARD BEVELE

(BYLAAG 1.2 A)

1. Die Baanoffisier het die finale gesag op die skietbaan en het die reg om teen onveilige en ongehoorsame deelnemers op te tree.
2. Opdragte van die Baanoffisier moet onvoorwaardelik en onmiddellik uitgevoer word.
3. Deelnemers is onderhewig aan die betrokke skietbaan se reëls en moet die Baanregister en die Vrywaringsvorm teken.
4. Geen persoon onder die invloed van alkohol of narkotiese middels mag die skietbaan betree nie.
5. Geen alkohol mag tydens die skietoefening op die skietbaan gebruik word nie.
6. Vuurwapens moet ongelaai op die skietbaanterrein arriveer in ‘n doelgemaakte sak of tas.
7. Vuurwapens mag net uit ’n sak of tas gehaal word in direkte opdrag van die Baanoffisier op die skietpunt en die lope  moet dan te alle tye in ‘n veilige rigting gerig wees.
8. Vuurwapens mag nie op die skietpunt hanteer word terwyl enige persoon voor die skietpunt is nie.
9 Deelnemers wat ‘n handwapen aan hulle liggaam dra moet dit aan die Baanoffisier of -beampte verklaar, onder toesig veilig maak op die skietpunt en weer terugplaas in die holster aan sy liggaam.
Die handwapen mag slegs weer gelaai word na die skut die skietbaan verlaat het en op pad uit die skietbaanterrein is.
10. Veilig verklaarde vuurwapens moet in sakke of tasse wees tydens beweging tussen skietpunte.
11. Gehoor- en oogbeskerming is verpligtend.
12. Toeskouers en wagtende deelnemers moet ten minste 10m agter die skietpunt wees, of buite die sigveld van die Baanoffisier. Voorts moet hulle gehoorbeskerming dra en stil wees terwyl geskiet word.

STANDAARDBEVELE OP DIE SKIETBAAN

(BYLAAG 1.2B)

Geen skuts of toerusting op die skietpunt alvorens die Baanoffisier die opdrag gee:

1. “Skuts na die skietpunt. Vuurwapens bly in sakke of tasse tot verdere bevele”.
2. “Die baan is gesluit (toe)”.
3. Die Baanoffisier of -beampte besoek elke skut individueel en beveel: “Haal uit, verklaar en wys veilig”.
4. Baanoffisier verduidelik skietoefening/inskietoefening en allokeer ‘n teiken aan elke skut op die skietpunt.
5. “Neem skietposisie in en verstel visiere/teleskope”
6. “Oog- en oorbeskerming”
7. “Laai en maak gereed” (laai magasyn/ kamer van enkelskoot vuurwapens en grendel bly oop)
8. “Is almal gereed?” – skuts wat nie gereed is nie moet aanduiding gee.
9. “Die aflossing is nog nie gereed nie” – indien so aangedui.
10. “Almal is gereed – sluit grendel en staan by” – met die snellervinger langs die snellerbeuel
11. “Blaas fluitjie” of gee bevel “vuur” (tydens inskietoefening mag skut vuurwapens omruil binne tyd van oefening)
12. Na verloop van voorgeskrewe tyd: Blaas fluitjie of gee bevel “stop”
13. “Ontlaai, maak veilig” - Na die proses van ontlaai en veilig maak, mag die skut die vuurwapen neersit met die loop in ‘n veilige rigting gerig, maar hy moet by sy geweer bly en wag vir sy inspeksie
14.In gevalle waar slegs van skietposisie op dieselfde afstand verander word, word bevele vanaf punt 4 herhaal.
15. Voordat na ‘n volgende skietpunt beweeg word, beweeg Baanoffisier of -beampte na elke skut en beveel: “wys veilig” en daarna “pak weg” – vuurwapen word met rooi veiligheidsvlaggie in posisie of grendel verwyder of oop of toe aksie met die slagpen ontspan in sak of tas gebêre.
16. Na alle vuurwapens geïnspekteer is verklaar Baanoffisier: “Die baan is veilig, tel doppies op en beweeg na volgende skietpunt”
17. Op opvolgende skietpunte van dieselfde skietoefening word die bevele vanaf punt 4 herhaal.
18. Na afloop van skietoefening moet vuurwapens veilig in sakke / tasse geplaas word, voordat tellings geneem of terug na die aanvanklike skietpunt geloop word.
Notas:
1. In geval van noodtoestand – “STAAKVUUR, STAAKVUUR!” of met lang fluitjie blaas
2. Baanoffisier mag oorblywende tydsintervalle uitroep indien versoek word

 

Takskietdae

Published on 08 March 2017

Takskiet vind elke derde Saterdag van die maand plaas op Generaal Piet Joubert skietbaan, Hammanskraal. (Sien aanwysings elders op web-blad) Ons begin 7:00 met opening waarna ons inskiet en dan die tabelle vir die dag begin skiet.

Besoekers is baie welkom. Bring eie verversings en let asseblief daarop dat geen alkohol op die skietbaan toegelaat word nie. 

Skietbalkies kan by Roelandi by die skietbaan bestel word.

Skiettabelle skedule

Maande: 1, 3, 5, 7, 9

Vlakte, Rooijakkals, Bosveld, Rooibok sonder rus, Big Bore en Jaghandwapen

Maande: 2, 4, 6, 8 & 10

Vlakte, Swartwildebees, Bosveld, Vlakvark & .22 Randslag 

Maand: 11

Pretskiet

Haelgeweer

Die haelgeweer skiet word op aparte dae aangebied, naamlik: 24 Maart, 28 April, 30 Junie & 28 Julie.

 

skietdag 1 20170928 1415509230   skiet darryl 1 20170928 1393565103  carl in aksie 1 20170928 1117109566 teiken 1 20171016 1990877929 teiken 2 20171016 1874095312

 

Skut van die Jaar

Published on 12 April 2017

Skut van die Jaar 2017 - Danie Pienaar

 svj 2016 1 20170928 1683893657

 

 

Skut van die Jaar

SAJWV Hoofkantoor het op die Lede-Admin stelsel die vermoë vir die takke geskep om skiet tellings op die stelsel vas te kan lê en dan verskillende kompetisies op te stel. Deur die kompetisie rangordes op die stelsel beskikbaar te hê is daar deursigtigheid in die proses en enige skut kan deur die loop van die jaar voortdurend monitor wat hulle posisies is en wat hulle vordering is.

Lede Admin stelsel: https://secure.sahunters.co.za/

Skiet Toekennings
Baviaanspoort tak se skiet toekennings word uitgebrei na drie, naamlik:

1.Skut van die jaar (Top 20),

2. Beste Skut – Langer Bane (Goud, Silwer en Brons) 

3. Beste Skut – Korter Bane (Goud, Silwer en Brons)

 

Die kriteria vir die bepaling van die rangordes is dan as volg:

Skut van die jaar:
2 tabelle (Bosveld en Springbok) met 5 tellings per tabel
                               En
4 van die ander 8 tabelle met 3 tellings per tabel.
(Rooibok sonder rus, Vlakvark, Swartwildebees, Jakkals, Groot kaliber, Haelgeweer: Fisant, Jaghandwapen en Senterslag)

Beste Skut – Langer Bane:
3 Tabelle (Springbok, Swartwildebees en Jakkals) met 3 tellings per tabel

Beste Skut - Korter Bane:
3 Tabelle (Bosveld, Rooibok sonder rus en Vlakvark) met 3 tellings per tabel


Op die Lede-admin stelsel word twee kompetisies gesien, naamlik SVJ Bosveld en SVJ ander 8. Hierdie twee tellings sal op die einde van die jaar gekombineer word vir die finale bepaling van skut van die jaar. Deur meer tabelle te laat tel word die veelsydigheid van die skut meer op die proef gestel en deur meer tellings per tabel te laat tel word deelname by die skietdae aangemoedig.


Kies van Skietspanne
Die kies van Skietspanne is die verantwoordelikheid van die Hoof Skietkoordineerder en die Tak Voorsitter. Die stelsel gee ook die nodige data om die kies van spanne te vergemaklik en ook deursigtig te maak. Die Hoof Skietkoordineerder kan egter geringe veranderinge aan die spanne aanbring soos omstandighede, soos ervaring, leierskap, beskikbaarheid en vorm, dit dikteer.
Prestasie op Bosveld en Vlakte tabelle asook vorige Streekskiet prestasie word as kriteria gebruik. Om te kwalifiseer vir een van die spanne vir die Nasionale Spanskiet moes ‘n skut aan ten minste drie normale takskiet aktiwiteite asook twee streekskiet kompetisies deelgeneem het.

Vorige wenners:

Skut van die Jaar  2016 - Danie Pienaar 

Skut van die Jaar  2015 - Jan Taljaard

Skut van die Jaar  2014 - Jan Taljaard

Skut van die Jaar  2013 - Jan Taljaard

 

 

 

Shooting Tables

Published on 21 April 2011

Click here to view the Official SA Hunters Shooting Tables.

 

bosveld teiken 1 20170927 1989997268    springbok teiken 1 20170927 1513245727

 

Ondersteun Ons Borge

       

Search

We have 21 guests and no members online